Obertura de dues borses de treball per a personal no permanent. 1 Tècnic/a orientador i 1 Tècnic/a prospector/a

Tornar a Notícies
Obertura de dues borses de treball de personal laboral temporal, per a la cobertura de les necessitats de personal no permanent, en les següents categories professionals:

Tècnic/a orientador/a Subgrup de classificació professional A1.

Tècnic/a prospector/a Subgrup de classificació professional A1. Els processos de selecció es realitzaran pel sistema de concurs oposició lliure.

Més informació i bases a   borsa de treball de la web de l'Ajuntament de Tortosa