Ofertas

Ofertas en curso o publicadas por la Agencia de Colocación

Fecha Título Localidad Vacantes Estado
26/05/2017 Projecte de dinamització juvenil intercultural al nucli antic ART TOTAL II. Tècnic/a mitjà/na intercultural TB 2016-2017.
LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE PLANS D'OCUPACIÓ AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS PER A L’OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016”, A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ TSF/1694/2016. DE 7 DE JULIOL, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2016 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL:PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. LES BASES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: Estan a disposició del públic a la pàgina web de l'ajuntament, a la web de l'agència de col·locació del CFOi a la premsa escrita eldiari "L'Ebre. LA INSCRIPCIÓ A LES PLACES DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: NSCRIPCIÓ: A les llistes de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa, fins al dia 30 de maig de 2017 (inclòs).
TORTOSA 1 Activa Ver oferta
26/05/2017 Mediació per la convivència i el civisme a les comunitats de veïns i veïnes II. Auxiliar Mediador/a comunitari/a TB 2016-2017
LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE PLANS D'OCUPACIÓ AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS PER A L’OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016”, A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ TSF/1694/2016. DE 7 DE JULIOL, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2016 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL:PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. LES BASES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: Estan a disposició del públic a la pàgina web de l'ajuntament, a la web de l'agència de col·locació del CFOi a la premsa escrita eldiari "L'Ebre. LA INSCRIPCIÓ A LES PLACES DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: Persones destinatàries del Programa. Les persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d'Ocupació que no cobrin prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu) Les bases dels processos de selecció estan a disposició del públic al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya número 1, 43500, Tortosa, en horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, i dijous tarda de 16.00 a 19.00 hores. INSCRIPCIÓ: A les llistes de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa, fins al dia 30 de maig de 2017 (inclòs). NO INSCRIURE'S A AQUEST PORTAL
TORTOSA 1 Activa Ver oferta
26/05/2017 Projecte competències bàsiques per a la inserció laboral "REENGANXAT II". Tècnic/a mitjà/na d'inserció laboral. TB2016-2017
LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE PLANS D'OCUPACIÓ AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS PER A L’OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016”, A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ TSF/1694/2016. DE 7 DE JULIOL, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2016 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL:PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. LES BASES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: Estan a disposició del públic a la pàgina web de l'ajuntament, a la web de l'agència de col·locació del CFOi a la premsa escrita eldiari "L'Ebre. LA INSCRIPCIÓ A LES PLACES DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: INSCRIPCIÓ: A les llistes de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa, fins al dia 30 de maig de 2017 (inclòs).
TORTOSA 1 Activa Ver oferta
26/05/2017 Acompanyament i suport de la gent gran II. Auxiliar de geriatria /agent social TB 2016-2017
LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE PLANS D'OCUPACIÓ AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS PER A L’OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016”, A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ TSF/1694/2016. DE 7 DE JULIOL, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2016 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL:PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. LES BASES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: Estan a disposició del públic a la pàgina web de l'ajuntament, a la web de l'agència de col·locació del CFOi a la premsa escrita eldiari "L'Ebre. LA INSCRIPCIÓ A LES PLACES DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: INSCRIPCIÓ: A les llistes de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa, fins al dia 30 de maig de 2017 (inclòs).
TORTOSA 2 Activa Ver oferta
26/05/2017 Dinamització turística i comercial del nucli antic II. Auxiliar de comerç i turisme TB 2016-2017.
LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE PLANS D'OCUPACIÓ AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS PER A L’OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016”, A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ TSF/1694/2016. DE 7 DE JULIOL, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2016 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL:PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. INSCRIPCIÓ: A les llistes de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa, fins al dia 30 de maig de 2017 (inclòs). LES BASES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: Estan a disposició del públic a la pàgina web de l'ajuntament, a la web de l'agència de col·locació del CFOi a la premsa escrita eldiari "L'Ebre. LA INSCRIPCIÓ A LES PLACES DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: A l'Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa,els dies 31de març, 3 d'abril i 4 d'abril de 2017
TORTOSA 1 Activa Ver oferta
26/05/2017 Projecte de dinamització juvenil intercultural al nucli antic ART TOTALII. Auxiliar dinamitzador/-a intercultural TB 2016-2017
LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE PLANS D'OCUPACIÓ AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS PER A L’OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016”, A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ TSF/1694/2016. DE 7 DE JULIOL, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2016 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL:PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. LES BASES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: Estan a disposició del públic a la pàgina web de l'ajuntament, a la web de l'agència de col·locació del CFOi a la premsa escrita eldiari "L'Ebre. LA INSCRIPCIÓ A LES PLACES DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: INSCRIPCIÓ: A les llistes de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa, fins al dia 30 de maig de 2017 (inclòs).
TORTOSA 1 Activa Ver oferta
26/05/2017 Foment de l'ús de les TIC's entre els/les habitants del nucli antic II. Tècnic/a auxiliar d'informàtica TB 2016-2017.
LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE PLANS D'OCUPACIÓ AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS PER A L’OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016”, A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ TSF/1694/2016. DE 7 DE JULIOL, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2016 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL:PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. LES BASES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: Estan a disposició del públic a la pàgina web de l'ajuntament, a la web de l'agència de col·locació del CFOi a la premsa escrita eldiari "L'Ebre. LA INSCRIPCIÓ A LES PLACES DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: INSCRIPCIÓ: A les llistes de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa, fins al dia 30 de maig de 2017 (inclòs).
TORTOSA 1 Activa Ver oferta
26/05/2017 Acompanyament i suport de la gent gran II. Tècnic/a mitjà/na en Treball social TB 2016-2017.
LES BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, DE PLANS D'OCUPACIÓ AMB MOTIU DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS PER A L’OCUPACIÓ DINS DEL MARC DEL PROJECTE “TREBALL ALS BARRIS 2016”, A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ TSF/1694/2016. DE 7 DE JULIOL, PER LA QUAL S'OBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2016 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL:PROJECTE TREBALL ALS BARRIS. LES BASES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: Estan a disposició del públic a la pàgina web de l'ajuntament, a la web de l'agència de col·locació del CFOi a la premsa escrita eldiari "L'Ebre. LA INSCRIPCIÓ A LES PLACES DELS DIFERENTS PROGRAMES D'AQUESTA CONVOCATÒRIA: INSCRIPCIÓ: A les llistes de l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), Passeig Ribera 25-29, a Tortosa, fins al dia 30 de maig de 2017 (inclòs).
TORTOSA 1 Activa Ver oferta
23/05/2017 Agente de viajes
HIFETOURS, dedicada a la actividad de agencias de viaje y con sede en Tortosa (Tarragona), precisa incorporar a su equipo de trabajo AGENTE DE VIAJES. Sus funciones principales serán:  Asesoramiento, confección y venta de los productos y servicios turísticos.  Reserva, emisión y cobro de los productos vacacionales (billetes aéreos, de tren y barco, hoteles, paquetes turísticos, alquiler de vehículos, etc.).  Gestión de reservas en cuanto a cierres, confirmaciones, cancelaciones, etc.  Gestión administrativa correspondiente a liquidación de servicios, cierre de caja, etc. Se requiere:  Experiencia de 1-3 años como agente de viajes (se valorará experiencia en agencias minoristas).  Experiencia en atención al cliente y comercial.  Conocimientos informáticos.  Capacidad de trabajo en equipo.  Castellano nivel alto. Se valoraran conocimientos de otros idiomas. Se ofrece:  Incorporación inmediata.  Contrato a tiempo completo, con horario de lunes a viernes mañana y tarde; y sábados alternos por la mañana.
TORTOSA 1 Activa Ver oferta
22/05/2017 AGENT COMERCIAL DEL SECTOR ENERGÈTIC PER PYMES.
· Persona amb bona presència i experiència amb l’activitat comercial amb Pymes i amb ganes de desenvolupar una carrera professional a mig/llarg plaç. · Capaçitada per assimilar els conceptes tècnics i comercials propis de l’activitat i que es donen a la formació teòrico-pràctica, i amb iniciativa per dur-los a l’acció de forma correcta. · Persona responsable, amb capacitat d’aprenentatge continu i de treballar per objectius. · Coneixements ofimàtics bàsics o capacitat per assimilar-los. Control d’agenda professional. · Vehicle propi. · Les tasques a desenvolupar seran concertar i mantenir entrevistes amb empreses de la comarca, amb base de dades subministrada per l’empresa contractant. · S’ofereix contractació estable per mitja jornada. Alta SS. + objectius.
TORTOSA 4 Activa Ver oferta
18/05/2017 Programador senior pera Riudoms
Per a persones amb discapacitat. Certificado de discapacidad >= 33% Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador el siguiente enlace: http://tinyurl.com/kbo9jyb
RIUDOMS 1 Activa Ver oferta
11/04/2017 Personal amb experiència en seccions de Producte Fresc
Busquem personal amb experiència per a totes les seccions de producte fresc de l'hipermercat: Fruiteria, Fleca, Carnisseria, Xarcuteria i Peixateria.
TORTOSA 20 Activa Ver oferta
11/04/2017 Personal per a seccions de Caixa i Reposició
Descripció del lloc de treball Busquem personal amb experiència per a les seccions de caixa i reposició.
TORTOSA 30 Activa Ver oferta
06/04/2017 Carnisser/a
Cadena supermercats dedicada al sector de la alimentació (supermercats SPAR), amb un sòlid projecte de expansió. Necessita cobrir diferents llocs de treball: CARNISSERS/ES per a diferents centres de les Terres de l'Ebre.
TORTOSA 2 Activa Ver oferta
31/03/2017 Auxiliar Viverista
Es precisa personal per a treballar en vivers. Imprescindible experiència prèvia en magatzems de fruita o treballs agrícoles. Se contractarà pel programa Fem Ocupació per a joves, amb els requisits de tenir entre 18-29 anys i tenir la ESO o CFGM o un Batxillerat.
CAMP-REDO 7 Activa Ver oferta
Página 1 de 2