Cursos de Formación

Oferta de Cursos de Formación de la Agencia de Colocación

Nombre Familia Área Inicio Fin Duración
ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. PROGRAMA SEFED
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 30/11/2016 31/07/2017 800 HORES Ver Curso
JOVES PER OCUPACIÓ 2016
Fomentar el retorn al sistema educatiu. Inserció laboral
30/12/2016 30/03/2018 15 MESOS Ver Curso
FEM OCUPACIÓ PER A JOVES
Programa centrat a reduir les barreres dels joves per accedir al mercat de treball amb un triple enfocament: - Adquirir experiència professional amb un contracte laboral. - Formació vinculada al contracte de treball (90 – 150 hores). - Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
30/12/2016 30/03/2018 15 MESOS Ver Curso
PROGRAMA SINGULAR “PAGESIA JOVE: TREBALL I TERRITORI”
• Millorar l'ocupabilitat de les persones joves, tot fomentant la seva inserció laboral. • Formar a les persones joves en competències professionals de l’àmbit de l'agricultura sostenible. • Fomentar l’emprenedoria de les persones joves en el sector agroalimentari. • Avaluar i tutoritzar els joves durant el procés de formació i inserció
AGRARIA 30/12/2016 29/12/2017 12 MESOS Ver Curso
30 PLUS
Nou Programa dintre de les PAO que té com objectiu la inserció directa en el mercat laboral de persones aturades de 30 anys i més, preferentment entre 30 i 45 anys, amb baix nivell formatiu. Partint de les necessitats reals de l’empresa i en funció de llocs de treballs existents se seleccionen les persones més adient per cobrir aquestes vacants, facilitant la formació específica per desenvolupar el lloc de treball.
30/12/2016 30/06/2018 18 MESOS Ver Curso
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió ELEE0109_CEN
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 30/12/2016 30/10/2017 930 HORES Ver Curso
DISPOSITIU INSERCIÓ TB 2016
Donar resposta a les necessitats individuals de cadascuna de les persones participants, Millorant l’ocupabilitat de les persones en risc d’exclusió social i laboral que viuen al nucli antic, així com afavorir la igualtat d’oportunitats en la recerca de feina.
12/01/2017 30/12/2017 1 ANY Ver Curso
CEN Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques ENAE0208
ENERGIA I AIGUES 16/01/2017 30/06/2017 590 hores Ver Curso
Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG FMEC0110
FABRICACIÓ MECANICA 27/02/2017 30/09/2017 720 hores Ver Curso
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals ADGG0408
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 01/03/2017 30/06/2017 450 hores Ver Curso