Cursos de Formació

Com millorem la nostra posició per trobar feina

Nom Família Àrea Inici Fi Duració
ACTIVITATS GESTIÓ ADMINISTRATIVA. PROGRAMA SEFED
El Sefed és un programa de simulació d'empreses amb finalitats educatives. L'objectiu és integrar l'alumnat en un context d'ambient laboral simulat, on viuran situacions reals de treball administratiu. És un curs destinat a aturats/ades interessats en formar-se o reciclar-se en el món de l'administració d'empreses.
26/11/2018 30/09/2019 920 hores presencials (800h +40h formació complementària + 80h pràctiques) Veure curs
APRENDRE A APRENDRE FOAP 2018
Organitzar el propi aprenentatge i gestionar el temps i la informació eficaçment, ja sigui individualment o en grups, aplicant estratègies que s’ajustin a les pròpies necessitats i característiques per tal d’aconseguir les pròpies metes d’aprenentatges
14/09/2018 05/10/2018 60 horas presenciales Veure curs
Promoció turística local i informació al visitant
Millorar l’ocupabilitat de joves majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits i inscrites al registre de garantia juvenil mitjançant itineraris de formació específica en l’especialitat de turisme, pràctiques professionalitzadores i avaluació i millora de les competències clau.
07/05/2018 21/12/2018 440 HORES Veure curs
Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.
Qualificar professionalment persones que desenvolupin la seva activitat professional a les àrees o departaments de producció o manteniment d'empreses de qualsevol grandària, públiques i privades, per compte d'altri, relacionades amb el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment, solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques, depenent funcional i jeràrquicament d'un superior.
26/04/2018 30/10/2018 580 Hores Veure curs
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Curs adreçat a persones en situació d’atur que es vulguin qualificar per treballar com electricistes d’habitatges, comerços i empreses i o vulguin obtenir una qualificació oficial.
15/03/2018 30/10/2018 930 hores Veure curs
Neteja de superfícies en edificis i locals
Curs adreçat a persones en situació d’atur que es vulguin qualificar per treballar en neteja de superficies o locals o obtenir una titulació oficial.
SERVEIS SOCIOCULTURALS A LA COMUNITAT 15/01/2018 29/06/2018 270 hores Veure curs