Cursos de Formació

L'agència de col.locació

Nom Família Àrea Inici Fi Duració
Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.
Qualificar professionalment persones que desenvolupin la seva activitat professional a les àrees o departaments de producció o manteniment d'empreses de qualsevol grandària, públiques i privades, per compte d'altri, relacionades amb el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment, solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques, depenent funcional i jeràrquicament d'un superior.
ENERGIA I AIGUES 05/02/2018 30/07/2018 580 Hores Ver Curso
Neteja de superfícies en edificis i locals
Curs adreçat a persones en situació d’atur que es vulguin qualificar per treballar en neteja de superficies o locals o obtenir una titulació oficial.
SERVEIS SOCIOCULTURALS A LA COMUNITAT 15/01/2018 29/06/2018 270 hores Ver Curso
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Curs adreçat a persones en situació d’atur que es vulguin qualificar per treballar com electricistes d’habitatges, comerços i empreses i o vulguin obtenir una qualificació oficial.
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 29/12/2017 30/10/2018 930 hores Ver Curso
Activitats auxiliars de comerç
Qualificar professionalment persones per desenvolupar les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte d'altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d'un responsable de l'establiment o repartiment comercial.
COMERÇ 22/12/2017 30/07/2018 310 HORES Ver Curso
JOVES PER OCUPACIÓ 2016
Fomentar el retorn al sistema educatiu. Inserció laboral
30/12/2016 30/03/2018 15 MESOS Ver Curso
FEM OCUPACIÓ PER A JOVES
Programa centrat a reduir les barreres dels joves per accedir al mercat de treball amb un triple enfocament: - Adquirir experiència professional amb un contracte laboral. - Formació vinculada al contracte de treball (90 – 150 hores). - Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
30/12/2016 30/03/2018 15 MESOS Ver Curso
PROGRAMA SINGULAR “PAGESIA JOVE: TREBALL I TERRITORI”
• Millorar l'ocupabilitat de les persones joves, tot fomentant la seva inserció laboral. • Formar a les persones joves en competències professionals de l’àmbit de l'agricultura sostenible. • Fomentar l’emprenedoria de les persones joves en el sector agroalimentari. • Avaluar i tutoritzar els joves durant el procés de formació i inserció
AGRARIA 30/12/2016 29/12/2017 12 MESOS Ver Curso
30 PLUS
Nou Programa dintre de les PAO que té com objectiu la inserció directa en el mercat laboral de persones aturades de 30 anys i més, preferentment entre 30 i 45 anys, amb baix nivell formatiu. Partint de les necessitats reals de l’empresa i en funció de llocs de treballs existents se seleccionen les persones més adient per cobrir aquestes vacants, facilitant la formació específica per desenvolupar el lloc de treball.
30/12/2016 30/06/2018 18 MESOS Ver Curso
DISPOSITIU INSERCIÓ TB 2016
Donar resposta a les necessitats individuals de cadascuna de les persones participants, Millorant l’ocupabilitat de les persones en risc d’exclusió social i laboral que viuen al nucli antic, així com afavorir la igualtat d’oportunitats en la recerca de feina.
12/01/2017 30/12/2017 1 ANY Ver Curso
Activitats de gestió administrativa. Programa SEFED.
El Sefed és un programa de simulació d'empreses amb finalitats educatives. L'objectiu és integrar l'alumnat en un context d'ambient laboral simulat, on viuran situacions reals de treball administratiu. És un curs destinat a aturats/ades interessats en formar-se o reciclar-se en el món de l'administració d'empreses.
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 20/11/2017 30/06/2018 800H Ver Curso