Cursos de Formació

Oferta de Cursos de Formació de la Agencia de Colocación

Nom Família Àrea Inici Fi Duració
Activitats de gestió administrativa. Programa SEFED.
El Sefed és un programa de simulació d'empreses amb finalitats educatives. L'objectiu és integrar l'alumnat en un context d'ambient laboral simulat, on viuran situacions reals de treball administratiu. És un curs destinat a aturats/ades interessats en formar-se o reciclar-se en el món de l'administració d'empreses.
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 20/11/2017 30/06/2018 800H Veure curs
Activitats auxiliars de comerç
Qualificar professionalment persones per desenvolupar les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte d'altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d'un responsable de l'establiment o repartiment comercial.
22/12/2017 30/07/2018 310 HORES Veure curs
Neteja de superfícies en edificis i locals
Curs adreçat a persones en situació d’atur que es vulguin qualificar per treballar en neteja de superficies o locals o obtenir una titulació oficial.
SERVEIS SOCIOCULTURALS A LA COMUNITAT 15/01/2018 29/06/2018 270 hores Veure curs
Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Curs adreçat a persones en situació d’atur que es vulguin qualificar per treballar com electricistes d’habitatges, comerços i empreses i o vulguin obtenir una qualificació oficial.
15/03/2018 30/10/2018 930 hores Veure curs
Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.
Qualificar professionalment persones que desenvolupin la seva activitat professional a les àrees o departaments de producció o manteniment d'empreses de qualsevol grandària, públiques i privades, per compte d'altri, relacionades amb el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment, solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques, depenent funcional i jeràrquicament d'un superior.
26/04/2018 30/10/2018 580 Hores Veure curs
Promoció turística local i informació al visitant
Millorar l’ocupabilitat de joves majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits i inscrites al registre de garantia juvenil mitjançant itineraris de formació específica en l’especialitat de turisme, pràctiques professionalitzadores i avaluació i millora de les competències clau.
07/05/2018 21/12/2018 440 HORES Veure curs