Presentació

Presentació

Agència de col·locació CFO Ajuntament de Tortosa

Nº Autorització: 0900000148

Les agències de col·locació realitzen activitats d'intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques i facilitar a les persones que demanden personal les persones treballadores més idònies als seus requeriments i necessitats.
D'aquesta manera, les agències de col.locació valoraran els perfils, aptituds, coneixements i qualificació professional de les persones treballadores que requereixin els seus serveis per a la cerca d'ocupació i els requeriments i característiques dels llocs de treball oferits. Les agències de col.locació podran desenvolupar també actuacions relacionades amb la cerca d'ocupació, tals com orientació i informació professional, i amb la selecció de personal.