Entrevista de feina

Entrevista de feina

L’entrevista de selecció és el moment més important del procés; hi accedeixen només els candidats amb possibilitats de ser contractats.

Constitueix l’última fase d’una recerca d’ocupació, tant per al seleccionador com per als candidats a un lloc de treball.

 Objectius i tipus d’entrevista

1. Objectius de l'entrevista

Els objectius que pretén l’entrevistador són:

 • Esbrinar si ets adequat o idoni per al lloc
 • Descobrir si pots, saps i vols ocupar el lloc
 • Predir el teu rendiment al lloc

Els objectius de l’entrevistat són:

 • Demostrar que saps, pots i vols ocupar el lloc
 • Transmetre la teva competència laboral per al lloc
 • Provar que estàs realment interessat

 2. Tipus d’entrevista

Individual:

Estàndard: es tracta d’una entrevista per a la qual l’entrevistador ha elaborat un guió sobre allò que desitja saber del demandant

Informal: es tracta d’una conversa en què es deixa a l’entrevistat exposar breument la seva demanda. No hi ha cap guia preelaborada. El problema que es planteja amb aquests tipus d’entrevista és que poden existir divagacions per part de l’entrevistat. És una entrevista massa oberta.

De xoc: es realitzen quan el lloc de treball al qual s’opta es desenvolupa en un clima de tensió. En aquestes entrevistes es donen factors com: interrupcions, preguntes deliberadament agressives; expressen dubtes sobre la capacitat del candidat al lloc

Col·lectiva:

En aquesta entrevista hi ha diversos entrevistats (solen ser 6) i diversos entrevistadors (solen ser entre 2 i 4). Es fan preguntes per a tots, i cadascú va opinant

Se sol establir una situació conflictiva i s’observa quina és la reacció dels candidats. Se sol portar a terme per a guanyar temps, i amb llocs de treball que no requereixen experiència; també amb llocs de treball amb esperit comercial on a partir d’un roleplaying es pot veure la capacitat de reacció dels candidats.

 3. Preparació de l’entrevista

 1. Abans de l’entrevista

 • Has de preparar l’entrevista i no deixar pas a la improvisació
 • Portar el teu currículum, documents acreditatius i referències, amb una presentació acurada, ordenada
 • Aconseguir la màxima informació sobre l’empresa i el lloc de treball al qual s’aspira
 • Preveure quines són les preguntes que es poden generar
 • Preparar respostes adients per a contrarestar els punts febles
 • Tenir clars els objectius professionals; després d’haver fet el document
 • Tenir cura de l’aspecte personal, en funció del lloc sol·licitat

Per poder entrar a l’entrevista de feina amb les millors condicions, hem d’estar tranquils i relaxats.

Què podem fer per calmar l’ansietat, en el cas que existeixi abans de realitzar l’entrevista?

 • Tècniques de relaxació i respiració
 • Parada de pensaments negatius: control dels pensaments de fracàs
 • Substitució per pensaments positius

 En arribar a l’entrevista tenir en compte:

 • Ser puntual
 • En arribar al lloc on es realitzarà l’entrevista, presentar-se i mentre s’espera, relaxar-se
 • Rebuda: saluda amb cortesia i interès. Donar la mà amb seguretat

2. Durant l'entrevista

Com comportar-se durant l’entrevista:

 • Deixar parlar l’entrevistador
 • Escoltar-lo amb interès i molta atenció
 • Demostrar interès pel lloc de treball
 • Llenguatge: comunicació verbal i comunicació no verba

 COMUNICACIÓ VERBAL:

• Utilitzar un to de veu natural

• Ser concís. Respondre a les preguntes que siguin formulades i no afegir-hi detalls innecessaris. Si l’entrevistador/a vol més detalls ja els   
  preguntarà

• Utilitzar un to afirmatiu, que mostri confiança i seguretat en un mateix

• Fer ús de la reformulació positiva

COMUNICACIÓ NO VERBAL:

• La imatge personal: haurà de ser coherent amb el lloc de treball que s’opta

• Postura corporal: la postura dóna molta informació, i durant l’entrevista ha de ser al més natural possible

• Mirada: durant l’entrevista és correcte mantenir el contacte visual i mirada directes amb l’entrevistador/a

• Gestos: cal vigilar els propis gestos. No parlar fent massa gestos per reforçar una afirmació o cridar l’atenció, però tampoc parlar sense fer cap
  gest. Cal fer els justos, de forma natural


4. En finalitzar l’entrevista•

• Conèixer quin serà el pròxim pas del procés de selecció i quan i com es posaran en contacte amb nosaltres

• Preguntar tot allò que no ha quedat clar durant l’entrevista, marxar amb la informació que es necessita per valorar el lloc de treball i així com 
  mostrar interès i motivació envers el lloc de treball

• Saber qui ens ha entrevistat, nom i càrrec dintre de l’organització


5. Després de l’entrevista

 • És important fer una valoració crítica de com ha anat l’entrevista, com ens hem sentit, com hem vist l’entrevistador, és a dir, com ha anat en general
 • Això ens pot servir per millorar aquells aspectes més febles, reafirmar les habilitats que ja havíem descobert, etc.

Informació sobre Cookies

 • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
 • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
 • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.