UBICAT 2020

UBICAT 2020

Programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

 

Les ACTUACIONS que es realitzaran seran:

- Actuacions d’orientació sociolaboral

- Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses.

 

PERSONES PARTICIPANTS:

- persones en situació de desocupació (DONO)

- persones inactives

- persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral

 

ES PRIORITZA L’ACTUACIÓ AMB EL COL.LECTIU DE PERSONES EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ DE LLARGA DURADA ( DONO un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a l’entrada de la persona en el programa).

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Empleo,Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.