Acceleradora Ebre Up

Acceleradora Ebre Up

Acceleradora coordinada per la Diputació de Tarragona, destinada a impulsar empreses amb projectes innovadors o empreses emergents (start-up) de fins a cinc anys d'existència.

Dues acceleradores: 'Camp Tgn Up' i 'Ebre Up', dos espais de trobada, formació, assessorament i treball en xarxa que compten amb la participació de catorze entitats de la demarcació.

Les dues acceleradores d'empreses ofereixen:

  • Un programa d'acompanyament, de vuit mesos de durada, adreçat a deu start up del Camp de Tarragona i deu més de les Terres de l'Ebre.
  • Persones especialitzades en gestió empresarial que desenvoluparan accions d’assessoraments individualitzades, de mentoring i transferència de coneixement, fins a un total de 25 hores.
  • A més, disposaran de 120 hores de formació d'experts en àmbits com les metodologies emprenedores, fonaments economicofinancers, fonts de finançament, màrqueting, gestió del factor humà, internacionalització, dimensió tech de l'empresa, aspectes legals, eines de comunicació i presentació de projectes.

Cadascuna de les catorze entitats participants al programa (Tarragona i Terres de l’Ebre) realitzarà diferents jornades i seminaris relacionats amb aquests àmbits.

 Pel que fa a les Terres de l'Ebre, els ens participants són el Viver d'Empreses de Tortosa (inauguració i primer networking startups), la Cambra de Comerç de Tortosa (finalització i segon networking startups) i també URV Emprèn (formació especialitzada).

Pel que fa a la seu de l' 'Ebre Up', estarà situada al Viver d'Empreses de Tortosa.