Contacte

Contacto

Per a qualsevol consulta amb la Agencia de Colocación, empleni la següent informació


Política de Protecció de Dades


Les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per a la finalitat en respondre la seva consulta i gaudeixen de la protecció del REGLAMENT 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i el responsable del seu tractament és { RazonSocial}.

Declaro conèixer i entendre que les dades seran utilitzades exclusivament per a la finalitat anteriorment esmentada. Si desitja exercir els seus drets de Transparència, Informació, Accés, Rectificació, Supressió o Dret a l'Oblit, pot dirigir-se per escrit al Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tortosa, a la Plaça d'Espanya s / n 43500 Tortosa, o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat. S'informa que también podeu de presentar una reclamació, si així ho considereu, davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a protecciodades@tortosa.cat.