Programa de Contractació en Pràctiques de Garantia Juvenil 2018

Tornar a Notícies

L’Ajuntament de Tortosa ha contractat 5 joves d’entre 16 i 30 anys que s’acullen al programa europeu de Garantia Juvenil, pensat per oferir oportunitats formatives i laborals a persones d’aquestes edats que no estudien ni treballen. Els joves realitzaran les seves tasques en diferents departaments de l’Ajuntament i estaran contractats durant un període de sis mesos i al 100% de la jornada laboral.

Per tal cobrir aquestes places s’han seleccionat joves amb els perfils més adequats que complien els requisits que marcava la convocatòria:

  • Estar empadronat en territori espanyol
  • Tenir entre 16 i 30 anys i ser beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
  • Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o d'un altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o d'un certificat de professionalitat

 

Les places cobertes amb els 5 joves contractats són:

  • Administratiu al departament de Benestar Social
  • Administrativa al departament de Serveis
  • Dinamitzadora Juvenil al Punt Jove de l’Ajuntament
  • Tècnica en Didàctica al departament de Cultura
  • Tècnica de Suport jurídic al departament de Contractació

 

El programa de contractació de joves en pràctiques està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.