Fonts de finançament

Fonts de finançament

Tornar a Notícies
05/04      Finançament bancari a curt i llarg termini i avaluació del risc bancari; Crowfunding

12/04      Venture capital i private equity: rondes de finançament. Capital llavor i capital creixement; Instruments de finançament (préstecs participatius, microcrèdits, mercats alternatius i shadow banking)

19/04       Finançament públic i altres formes de finançament; Formes de finançament segons la tipologia de projecte emprenedor