Activitats de venda COMV0108

Inicio: lunes, 4 de marzo de 2019

Volver a Cursos

Nom


Activitats de venda COMV0108

Places


15

Data d'Inici i Finalització


De 04/03/2019 a 31/10/2019

Duració


630 hores

Organitza


CFO Ajuntament de Tortosa Accions formatives subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya

ContingutMF0239_2: Operacions de venda (160 hores)

MF0240_2: Operacions auxiliars a la venda (140 hores)

MF0241_2: Informació i atenció al client/a consumidor/a usuari/ària (120 hores)

MF1002_2: Anglès professional per a activitats comercials (90 hores)

FCO Formació complementària. Bàsic de prevenció de riscos laborals, inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere de 40 hores.

MP0009: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats de venda (80

hores)