Treball als Barris 2017. Casa Oficis

Treball als Barris 2017. Casa Oficis

Programes mixtos de formació i treball. Casa Oficis TB 2017

Les Cases d’oficis estan dirigides a la formació i contractació de joves menors de 25 anys que ja disposen d’uns nivells mínims de formació associada a unes competències tècniques bàsiques, així com d’una maduresa personal suficient com per emprendre amb certes garanties d’èxit aquest tipus d’acció, tenen com a finalitat que els participants puguin assolir un nivell de formació, perfeccionament o especialització més avançat.

Col·lectius destinataris:
Persones aturades menors de 25 anys inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d’Ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO, batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà o similar).

Denominació: Casa d'Oficis. Joves i Oficis
Especialitats: Electricitat

Objecte actuació: Auditories energètiques, reducció consum, canvi de bombetes, etc. a domicilis particulars a l’empara d’un projecte comunitari sobre eficiència energètica, disseny i creació d’aluminàries decoratives de l’enllumenat públic del Casc Antic i treballs de revisió i manteniment de diversos espais municipals

Accions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.