Programa treball i formació (TIF)

Programa treball i formació (TIF)

L'any 2019 s’inicia amb la contractació de 24 persones, més un coordinador, que participaran en un programa de Treball i Formació 2018, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Les persones destinatàries són veïns de la zona de Tortosa que es divideixen en 3 línies diferents:

Línia A

Dintre d’aquesta mateixa línia tenim dos tipus de contractes, de 12 i 6 mesos de durada. Els de 12 mesos tenen prioritat les persones aturades més grans de 52 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys. Els contractes amb una durada de 6 mesos son per persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.

Es contracten a un total de 14 treballadors, 10 contractes a 6 mesos i 4 contractes d’una duració de 12 mesos.

Línia B

En aquesta línia també hi ha contractes de 12 i 6 mesos de durada. Tots estan destinats a persones en situació d’atur, perceptores de la renda garantida a la ciutadania (RGC).

Es contractarà a un total de 7 treballadors, 1 contracte tindrà una duració de 12 mesos i 6 seran de 6 mesos.

Línia DONA

En aquesta línia les accions estan adreçades a dones majors de 52 anys en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

Es contractarà a un total de 3 dones amb contractes de 12 mesos de duració.

Línia C

S’ha contractat un tècnic per accions de coordinació i suport tècnic.

 

Els 24 participants del programa tindran un itinerari format per tres tipus d’accions:

- Accions d’experiència laboral

Aquestes accions s’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels/de les participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social.

 

- Accions formatives

Desenvolupament d’una activitat formativa segons la línia, curs de 90 hores o 120 hores o formació transversal per part dels participants dins de la jornada laboral.

- Accions de coordinació

Gestió del programa, suport en la selecció de les persones participants, gestió del personal,  gestió de les accions formatives, tasques de tutorització i seguiment als participants tant durant la formació com durant el període de contractació.

 

L’objectiu d’aquestes contractacions és qualificar als participants mitjançant el desenvolupament de les tasques relacionades amb els següents perfils:

Línia A

  • Auxiliar administrativa (2)
  • Conserge (1)
  • Oficials de 2ª (4) i peons (7)

Línia B

  • Peons d’escomesos múltiples (6)
  • Conserge (1)

Línia DONA

  • Auxiliar administrativa (3)

Línia C

  • Tècnic Coordinació i suport (1)

​ ​​​ ​​​ ​​

Totes les contractacions tenen una jornada laboral del 100% i l’objectiu principal es millorar el perfil professional del participant i afavorir el funcionament i estat de diferents zones i serveis a Tortosa, beneficiant-se així tots els veïns de Tortosa.