Programa treball i formació (TIF)

Programa treball i formació (TIF)

L'any 2017 s’inicia amb la contractació de 21 persones que participaran en un programa de treball i formació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Les persones destinatàries són veïns de la zona de Tortosa que es divideixen en 3 línies diferents:

Línia A

Dintre d’aquesta mateixa línia tenim dos tipus de contractes, de 12 i 6 mesos de durada. Els de 12 mesos tenen prioritat les persones aturades més grans de 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys. Els contractes amb una durada de 6 mesos son per persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.

Es contracten a un total de 14 persones, 1 contracte tindrà una duració de 12 mesos i 13 seran de 6 mesos.

Línia B

En aquesta línia també hi ha contractes de 12 i 6 mesos de durada. Tots estan destinats a persones en situació d’atur, perceptores de la renda mínima d’inserció (RMI).

Es contractarà a un total de 6 persones, 1 contracte tindrà una duració de 12 mesos i 6 seran de 6 mesos.

Línia C

S’ha contractat un tècnic per accions de coordinació i suport tècnic.Els 21 participants del programa tindran un itinerari format per tres tipus d’accions:

Accions d’experiència laboral

Aquestes accions s’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels/de les participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social.

Accions formatives

Desenvolupament d’una activitat formativa segons la línia, curs de 90 hores o 120 hores o formació transversal per part dels participants dins de la jornada laboral.

Accions de coordinació i prospecció d’empreses

Gestió del programa, suport en la selecció de les persones participants, gestió del personal,  gestió de les accions formatives, tasques de tutorització i seguiment als participants tant durant la formació com durant el període de contractació.