Programa de Contractació en pràctiques de Garantia Juvenil 2020

Programa de Contractació en pràctiques de Garantia Juvenil 2020

Programa de Contractació en Pràctiques de Garantia Juvenil 2020 

L’Ajuntament de Tortosa ha contractat 1 jove d’entre 16 i 30 anys que s’acull al programa europeu de Garantia Juvenil, pensat per oferir oportunitats formatives i laborals a persones d’aquestes edats que no estudien ni treballen. Els joves realitzaran les seves tasques en diferents departaments de l’Ajuntament i estaran contractats durant un període de sis mesos i al 100% de la jornada laboral.

Per tal cobrir aquestes places s’han seleccionat joves amb els perfils més adequats que complien els requisits que marcava la convocatòria:

  • Estar empadronat en territori espanyol
  • Tenir entre 16 i 30 anys i ser beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
  • Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o d'un altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o d'un certificat de professionalitat

 

La plaça coberta amb el  jove contractat és:

  • Tècnica de suport jurídic

 

El programa de contractació de joves en pràctiques està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.