Muntatge i manteniment d'instal·lacions energies renovables

Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.

Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.

Objectiu

Qualificar professionalment persones que desenvolupin la seva activitat professional a les àrees o departaments de producció o manteniment d'empreses de qualsevol grandària, públiques i privades, per compte d'altri, relacionades amb el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment, solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques, depenent funcional i jeràrquicament d'un superior.

Contingut

ENA620_1 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables (RD 1038/2011, de 15 de juliol de 2011).

MF0620_1 Mecanització bàsica de 90 hores.

MF2050_1Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions solras tèrmiques de 150 hores.

MF2051_1 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques de 90 hores.

MF2052_1 Operaciones bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·Lacions eòliques de petita potència de 90 hores.

 
Formació complementària. Prevenció de riscos laborals, inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere de 40 hores.

MP0469 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 120 hores.

Duració

580 hores.

Organitza

CFO Ajuntament de Tortosa. Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu