Jovestur

Jovestur

Curs: Promoció turística local i informació al visitant

Objectiu:

Millorar l’ocupabilitat de joves majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits i inscrites al registre de garantia juvenil mitjançant itineraris de formació específica en l’especialitat de turisme, pràctiques professionalitzadores i avaluació i millora  de les competències clau.

Contingut:

Formació específica: Promoció Turística Local i informació al visitant.

Formació en idiome Angles 120 hores.

Preparació per a les proves de certificació de nivell d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües.

Foment de les noves tecnologies de la informació i comunicació 60 hores.

Preparació proves ACTIC.

Pràctiques professionalitzadores 120 hores, en empreses, organitzacions i entitats relacionades amb activitats turístiques.

Formació en competències bàsiques i transversals.

Tutories i orientació laboral.

Formació complementària transversal.

Foment en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Sensibilització en la igualtat d’oportunitats.


Duració
440 hores


Organitza
CFO Ajuntament de Tortosa. Subvencionat per el Fons Social Europeu.