I JORNADA SOBRE CONCERTACIÓ TERRITORIAL DE LES POLÍTIQUES ACTIVES

I JORNADA SOBRE CONCERTACIÓ TERRITORIAL DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ