ENFEINA'T

ENFEINA'T

L'objectiu d'aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d'atur de llarga durada proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació.

Actuació d'experiència laboral
Objectiu: Facilitar la pràctica laboral mitjançant un contracte laboral.

Actuació d'acompanyament a la contractació
Objectiu: facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball. I aportar un reforç competencial durant i en el posterior retorn al mercat laboral

Normativa aplicable
ORDRE TSF / 247/2017, de 27 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada.
Resolució TSF / 2805/2017, de 24 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació de atur de llarga durada (ref. BDNS 373.388)