ENFEINA'T 2019

ENFEINA'T

L'objectiu d'aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d'atur de llarga durada proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació.

Actuació d'experiència laboral
Objectiu: Facilitar la pràctica laboral mitjançant un contracte laboral.

Actuació d'acompanyament a la contractació
Objectiu: facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball. I aportar un reforç competencial durant i en el posterior retorn al mercat laboral

Persones contractades: 11

1 Agent comunitari en projecte de prevenció de la pobresa energètica

1 Informador turístic

7 Administrativa per a diferents departaments de l'Ajuntament de Tortosa

1 Informadora d'esports

1 Tècnica d'acompanyament a la contractació