Activitats auxiliars de comerç

Activitats auxiliars de comerç

Activitats auxiliars de comerç

Objectiu

Qualificar professionalment persones per desenvolupar les seves funcions en establiments comercials:
Botigues, supermercats i hipermercats, per compte d'altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d'un responsable de l'establiment o repartiment comercial.

Contingut

Qualificació professional de referència:

MF1327_1 Preparació de comandes de 40 hores.

MF1326_1 Operacions auxiliars e el punt de venda de 90 hores.

MF1328_1 Manipulació i moviments amb portapalets i carretons de mà de 50 hores.

MF1329_1 Atenció bàsica als clients de 50 hores.

MP0406 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 40 hores.

 Formació complementària:

 Prevenció de riscos laborals, inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere de 40 hores.

 Organitza

CFO Ajuntament de Tortosa Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu