Qui som

Qui som

El Centre de Formació Ocupacional de l’Ajuntament de Tortosa neix amb la voluntat de l’administració d’afavorir la integració social i laboral de tota la ciutadania per oferir mecanismes necessaris per afrontar la manca d'oferta laboral. Una política d'ocupació amb visió de futur ha d'ocupar-se prioritàriament de la formació i qualificació de la població parada o en actiu, mitjançant una sèrie de mesures que fomentin la contractació de les persones aturades i millorin la situació laboral de la ciutadania. Des del Centre de Formació Ocupacional planifiquem, dissenyem i duem a terme accions formatives i d'orientació i recerca de treball per a persones treballadores, tant en demanda d'ocupació com en actiu.
Contacte: cfo.tortosa@tortosa.cat
Telèfon: 977 585 836