Nova píndola formativa. Les Competències Clau

Que són, classificació i pla de millora