Promoció turística local i informació al visitant

Inicio: lunes, 7 de mayo de 2018

Volver a Cursos

Nom


Promoció turística local i informació al visitant

Objectiu


Millorar l’ocupabilitat de joves majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits i inscrites al registre de garantia juvenil mitjançant itineraris de formació específica en l’especialitat de turisme, pràctiques professionalitzadores i avaluació i millora de les competències clau.

Places


10

Data d'Inici i Finalització


De 07/05/2018 a 21/12/2018

Duració


440 HORES

Organitza


CFO Ajuntament de Tortosa AYUDAS FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-220 Programa Operativo de empleo juvenil 2ª convocatòria

Preu


Curs subvencionat al 100%

Contingut


Formació específica especialitat Promoció turística local i informació al visitant. 440 h

Formació en idiomes. Angles. 120 h.  Preparació per a les proves  de certificació de nivell d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües.

Foment de les noves tecnologies de la informació i comunicació. 60 hores. Preparació proves ACTIC.

Pràctiques professionalitzadores. 120 hores. Pràctiques professionalitzadores en empreses, organitzacions i entitats relacionades amb activitats turístiques.

Formació en competències bàsiques i transversals.

Tutories i orientació laboral.

Formació complementària transversal. Foment en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Sensibilització en la igualtat d’oportunitats.