Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.

Inicio: jueves, 26 de abril de 2018

Volver a Cursos

Nom


Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables.

Objectiu


Qualificar professionalment persones que desenvolupin la seva activitat professional a les àrees o departaments de producció o manteniment d'empreses de qualsevol grandària, públiques i privades, per compte d'altri, relacionades amb el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment, solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques, depenent funcional i jeràrquicament d'un superior.

Places


15

Data d'Inici i Finalització


De 26/04/2018 a 30/10/2018

Duració


580 Hores

Organitza


CFO Ajuntament de Tortosa Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

ContingutENA620_1 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables (RD 1038/2011, de 15 de juliol de 2011).

MF0620_1 Mecanització bàsica de 90 hores.

MF2050_1Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions solras tèrmiques de 150 hores.

MF2051_1 Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques de 90 hores.

MF2052_1 Operaciones bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·Lacions eòliques de petita potència de 90 hores.

FCO Formació complementària. Prevenció de riscos laborals, inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de ènere de 40 hores.

MP0469 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de 120 hores.

Veure certificat