UBICA'T

UBICA'T

Acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social a 40 persones en situació d’atur, persones inactives i persones treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

“UBICAT“ és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència
Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

Normativa aplicable:
ORDRE TSF/220/2017, de 22 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la Inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
RESOLUCIÓ TSF/2426/2017, d'11 d'octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la Inserció i suport ocupacional per a la inclusió social. (ref. BDNS 366961).