Programa Integral adreçat a persones joves Garantia Juvenil

Programa Integral adreçat a persones joves Garantia Juvenil

S'inicia un nou programa d'inserció adreçat a persones joves beneficiàries del sistema de Garantia Juvenil. 

Aquest programa ofereix, d'una banda, serveis d’orientació i tutorització, i de l'altra, formació i adquisició d’experiència professional. Així mateix, el programes integrals es desenvolupen en tres etapes diferents, les quals inclouen una o més accions. Aquestes etapes són: acollida, orientació i disseny del full de ruta de l’itinerari personal; execució del full de ruta personal, i inserció laboral i retorn al sistema educatiu.

Els itineraris de les persones participants en els Programes Integrals es desenvoluparan en tres fases que són:

Primera: Acollida, orientació i disseny del full de ruta de l'tinerari personal.  Segona: Execució del full de ruta personal.   Tercera: Inserció laboral i retorn al sistema educatiu.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els“Programes integrals de Garantia Juvenil”, regulat per l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre.